Galeri

Kelas E-Commerce (Pengenalan kepada E-Commerce)
Kelas Asas ICT (Pengenalan kepada Internet)
Kelas Website (Pengenalan kepada Blog)
Kelas Website (Pengenalan kepada Laman Web)
Kelas e-Learning (Kuiz Ulangkaji Individu)
Kelas Microsoft Office Word (Surat Kiriman Rasmi)
Kelas Asas ICT (Perisian Asas Komputer)
Kelas Asas ICT (Perkakasan dan Komponen Asas Komputer)
Kelas Microsoft Office Powepoint (Asas MS Powerpoint)
Kelas Multimedia (Asas Mengubah Format Video)
Kelas Microsoft Office Publisher (Pengenalan kepada MS Publisher)
Kelas Softskills (Pengenalan kepada Kemahiran Insaniah)
Kelas Asas ICT (Asas Rangkaian)
Kelas Microsoft Office Excel (Fungsi-fungsi Asas dalam MS Excel)
Kelas Asas ICT (Digital Media)
Kelas Keusahawanan (Cara Membuat Kek Span)
Kelas Microsoft Office Word (Menyediakan Surat Tidak Rasmi)
Kelas e-Learning (Puzzle dan Kuiz)
Kelas e-Learning (Crosswords dan Word Puzzles)
Kelas Microsoft Office Word (Asas Membuat Graf Bar)
Kelas Microsoft Office Word (Kemahiran Menaip)
Kelas Asas ICT (Pengenalan Kepada Cara Penggunaan Komputer)
Kelas Softskills (Tips dan Persediaan Temuduga)
Kelas Multimedia (Membuat Poster)
Kelas Asas ICT (Input dan Output)
Kelas Asas ICT (Sistem Operasi dan Pengurusan Fail)
Kelas Microsoft Office Powepoint (Membuat Biodata)
Multimedia (Make Your Own Logo)
Kelas Asas ICT (Perisian Komputer)
Multimedia (Photo Editing)
Kelas Asas ICT (Perkakasan Komputer)
Kelas E-Commerce (Medium of Business)
Kelas Microsoft Office Word (Surat Rasmi)
Basic ICT (Basic Digital)
E-Learning (Online Coloring)
Hari Terbuka Pusat Internet Spaoh
Kempen kesedaran Advokasi : CYL dan E-waste
Kuiz Kemerdekaan 2018 (Google Search Engine)
Keusahawanan
KDB & Advokasi (Portal Sebenarnya & E-waste)
Kelas Microsoft Powerpoint(Animation & Transition)
Kelas Ms Paint (Drawing & Painting)
Kelas Microsoft Excel
Kelas Microsoft Power Point
Kelas Microsoft Word & Do It My Resume
Program Advokasi E – Waste, Check Your Label dan Klik Dengan Bijak Beserta Latihan Kebakaran Zon Lubok Antu Bersama Komuniti 2018.
Pameran Booth Sempena Pesta Bungin 2018
Kelas Multimedia : Make Your Own Logo
Kempen kesedaran Advokasi : Klik Dengan Bijak
Kelas Pengenalan Kepada ICT & Microsoft Word
Kempen Kesedaran Advokasi : Klik Dengan Bijak,Check Your Label dan E-Waste
Kempen kesedaran Advokasi : Klik Dengan Bijak,Check Your Label dan E-Waste
Kelas ICT & Ms. Word : Surat Rasmi,Tidak Rasmi & Memo
Kelas Tunas Usahawan Belia Bumiputera(TUBE) Mega 2018
Hari Terbuka PI Spaoh 2017
Bengkel Mentranformasi Pengelibatan Wanita Dalam Kegiatan Perladangan Ke Arah Projek Komersia
Kelas Suntingan Video Menggunakan Powtoon
Kelas Asas ICT & Microsoft Word
Kelas Suntingan Gambar Menggunakan Photoscape Online & BeFunky Online
Taklimat Klik Dengan Bijak
Advocacy Talk (E-Waste & Check Your Label)
Taklimat Advokasi KDB di SK Spaoh
Taklimat Advokasi KDB, E-waste Check Your Label & Bengkel Keusahawanan
Pertandinganan Mewarna ICT Kemerdekaan 2017
Kelas Keusahawan Bersama Pelajar Tingkatan 6(Bawah)
Kelas Keusahawan Bersama Pelajar Tingkatan 6(Atas)
Kelas Microsoft Office 2017 – Microsoft Power Point
Taklimat Advokasi E – Waste, Check Your Label Dan Online Grooming
Program Advokasi E – Waste, Check Your Label Beserta Latihan Kebakaran Zon Lubok Antu Bersama Komuniti 2017
Kelas Microsoft Office 2013 – Microsoft Words
Taklimat E-Waste,Check Your Label (CYL) & Klik Dengan Bijak
Kelas Microsoft Office : Introduction to Microsoft Words
Taklimat Advokasi Klik Dengan Bijak Vol. 2
Taklimat Advokasi Klik Dengan Bijak Vol. 1
Kelas Microsoft Office : Introduction to Microsoft Words
Taklimat Advokasi Klik Dengan Bijak
Taklimat Advokasi Klik Dengan Bijak
Kelas Microsoft Office : Introduction to Microsoft Words
Kelas Klik Dengan Bijak Dan Advokasi